Pris

Mine priser er ret ligetil:

Jeg tager 999 kr. for den første time (minimumspris) og 599 kr. for de efterfølgende. Priserne er ekskl. moms. Jeg tager ingen ekstra gebyrer for rettigheder el.lign. Når du har købt et speak hos mig, er det dit!

Bemærk at jeg på en time ikke når at indtale en times materiale! Redigering af det indtalte tager tid, og selve indtalingen tager også længere tid end det bare tager for dig at læse teksten højt for dig selv, så regn med at der skal bruges en time selv om du f.eks. kun har 10 minutters tekst.

Bemærk at 999 kr. er min minimumspris – uanset hvor kort et speak du skal have lavet. (Til gengæld må du gerne fylde hele timen med flere korte speaks – ca. 900 ord i alt – hvis du har mere. Det skal bare være i én og samme ordre/levering.)

Hvis du vil lave en hurtig beregning af hvad det cirka vil koste dig at få indtalt noget hos mig, så regn som udgangspunkt med at det tager en time for hver 900 ord. Dvs. en tekst på 2700 ord vil nok tage mig 3 timer og koste dig 999 + 599 + 599 = 2197 kr.

Så kan der ryge ekstra tid på hvis du har særlige krav til klipningen og navngivningen af de filer du skal bruge. Hvis det f.eks. ikke er én lang sammenhængende indtaling du skal have, men mange mindre tekststumper (det kan f.eks. være til alarmsystemer eller e-learning), eller hvis timingen skal passe helt nøjagtigt til en video, så tager det måske ekstra lang tid at klippe. Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Laver jeg en udtalefejl, retter jeg den naturligvis straks uden beregning. Har du rettelser eller tilføjelser til det oprindelige manuskript efter at filerne er leveret, faktureres de til prisen for efterfølgende timer (altså 599 kr. pr. time).

OBS! Hvis du har brug for speaks til din telefonsvarer og vil have det endnu billigere, så se om du evt. kan bruge en af mine færdige speakpakker her: Færdige speakpakker til din telefonsvarer


*Særlige betingelser (gælder kun ganske få virksomheder)

Mine billige priser gælder virksomheder som er indstillet på at betale inden for en rimelig tidsfrist (og det er de fleste heldigvis). Umiddelbart hedder mine betalingsbetingelser “Netto 8 dage”. Store virksomheder der ikke er indstillet på at vise små virksomheder som min det hensyn, men insisterer på egne lange betalingsfrister, f.eks. “Løbende måned + 45 dage” el.lign., må indstille sig på en 50 % højere timepris. 

Jeg vil naturligvis gerne have alle som kunder og yde alle en lige god service, men informer mig venligst hvis din virksomhed har brug for usædvanlige betalingsbetingelser, så jeg kan tage mine forholdsregler i mit tilbud til dig. 

Særaftaler

Jeg bliver af og til spurgt af bureauer om jeg kan tilbyde rabatter eller særpriser for dem, og det kan jeg ikke. Du er selvfølgelig velkommen til at spørge eller komme med forslag, men typisk er svaret nej.

Jeg har valgt generelt at være så billig i forhold til andre speakere at der ikke er plads til at jeg laver særpriser. De 999 kr. er min minimumspris pr. opgave. Til gengæld gælder den for op til 900 ord (cirka), så man kan sagtens samle til bunke, og så bliver det billigere på længere sigt end at sende mig små opgaver enkeltvis. Og jeg fakturerer ikke pr. påbegyndt efterfølgende time, så det bliver ikke 599 kr. oveni hvis jeg f.eks. kun bruger en time og ti minutter, men kun hvad der svarer til de 10 minutter ekstra. Jeg tager heller ingen ekstra gebyrer for rettigheder o.lign. – heller ikke for tv-reklamer.