Pris

Jeg tager 850 kr. for den første time (minimumspris) og 450 kr. for de efterfølgende. Priserne er ekskl. moms.

Bemærk at jeg på en time ikke når at indtale en times materiale! Redigering af det indtalte tager tid, og selve indtalingen tager også længere tid end det bare tager for dig at læse teksten højt for dig selv, så regn med at der skal bruges en time selv om du f.eks. kun har 10 minutters tekst.

Bemærk at 850 kr. er min minimumspris – uanset hvor kort et speak du skal have lavet.

Hvis du vil lave en hurtig beregning af hvad det cirka vil koste dig at få indtalt noget hos mig, så regn som udgangspunkt med at det tager en time for hver 900 ord. Dvs. en tekst på 2700 ord vil nok tage mig 3 timer og koste dig 850 + 450 + 450 = 1750 kr.

Så kan der ryge ekstra tid på hvis du har særlige krav til klipningen og navngivningen af de filer du skal bruge. Hvis det f.eks. ikke er én lang sammenhængende indtaling du skal have, men mange mindre tekststumper (det kan f.eks. være til alarmsystemer eller e-learning), eller hvis timingen skal passe helt nøjagtigt til en video, så tager det måske ekstra lang tid at klippe. Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

OBS! Hvis du har brug for speaks til din telefonsvarer og vil have det endnu billigere, så se om du evt. kan bruge en af mine færdige speakpakker her: Færdige speakpakker til din telefonsvarer

*Særlige betingelser (gælder kun ganske få virksomheder)

Mine billige priser gælder virksomheder som er indstillet på at betale inden for en rimelig tidsfrist (og det er de fleste heldigvis). Umiddelbart hedder mine betalingsbetingelser “Netto 8 dage”. Store virksomheder der ikke er indstillet på at vise små virksomheder som min det hensyn, men insisterer på egne betalingsfrister, f.eks. “Løbende måned + 45 dage” el.lign., må indstille sig på en højere pris. 

Jeg vil naturligvis gerne have alle som kunder og yde alle en lige god service, men informer mig venligst hvis din virksomhed har brug for særlige betalingsbetingelser, så jeg kan tage mine forholdsregler i mit tilbud til dig. Så kan vi evt. aftale forudbetaling eller en højere timepris.

Indlæsning af lydbøger

Jeg kan ikke indlæse/producere lydbøger lige så billigt som øvrige ting. Det skyldes at min redigeringsproces er for “tung” til sådan nogle store opgaver, og derfor må jeg alliere mig med en studietekniker i et andet studie, og det forhøjer naturligvis prisen.

Du er velkommen til at kontakte mig for at få et tilbud.

Priseksempel: Bog på 85.000 ord: 17.400 kr. alt inkl.